IFBB NORWAY

NBFF - NORGES BODYBUILDING- OG FITNESSFORBUND

The Norwegian Bodybuilding & Fitness Federation

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

Godkjente klubber:

 

----------------------------------------------------------------------------

Bytte av klubb:

Alle nye medlemmer melder seg inn via link, og velger den nye klubben:

https://nkf.regweb.no/membershipform/

 

Medlemmer som tidligere har vært i en annen klubb må melde overgang. Karantene for overgang er 3 måneder, med unntak av januar og februar som har fri overgang. Melding om bytte sendes til elise@nkf-ifbb.no

 

----------------------------------------------------------------------------

Slik starter du en klubb:

 1. Samle sammen minst 5 personer til å være medlem.
 • For å være en aktiv klubb i NKF kreves minimum 5 betalende medlemmer
 1. Velg et navn på klubben.
 • Retningslinjer for klubbnavn finnes her finner du under denne teksten.
 1. Send inn søknad om opprettelse til styret
 • Sendes til elise@nkf-ifbb.no
 1. Betaling av faktura
 • Faktura pålydende kr 2000,- sendes til klubbleder. Denne må betales før atletene kan konkurrere på stevner.

 

For å kunne registreres som klubb, trenger vi følgende informasjon:

 • Klubbens navn (navnet må godkjennes av NKF)
 • Adresse og postnummer
 • E-post adresse (den som skal publiseres på nett)
 • Navn på klubbens kontaktperson (formann), samt tilhørende kontaktinfo
 • Navn på klubbens kasserer
 • Navn, fødselsdato, privatadresse og telefon til alle klubbens medlemmer
 • I tillegg må minimum 5 stk ha betalt før klubben godkjennes.

 

--------------------------------------------------------

RETNINGSLINJER FOR KLUBBNAVN

 

 • § K1. Alle navn som ikke strider mot disse retningslinjene er tillatt som navn på klubber opptatt som medlem i NKF.
 • § K2. Navn som ikke er tillatt:
 • § K2.1 Navn som allerede er i bruk av klubb tilsluttet NKF
 • § K2.2 Navn på avdøde eller nå-levende personer.
 • § K2.3 Fylkes- eller landsdelsnavn. Med landsdel forstås her en større del av eller et område lik eller større enn fylket der klubben hører hjemme.
 • § K2.4 Sjikanerende, diskriminerende og blasfemiske navn.
 • § K2.5 Utenlandske navn når navnet ikke har noe direkte tilknytning til idretten som klubben skal drive, eller til nasjonalt eller etnisk bakgrunn til klubbens medlemmer.
 • § K3. Godkjenning av navn foretas av forbundsstyr

 

 

 

 

 

 

HOVEDSPONSOR: