IFBB NORWAY

NBFF - NORGES BODYBUILDING- OG FITNESSFORBUND

The Norwegian Bodybuilding & Fitness Federation

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

LOVVERK

for Norges Kroppsbygger & Fitnessforbund

 

Innhold:

 

 

------

 

KAPITTEL 9: KONKURRANSEFORBUD. STARTBERETTIGELSE

 

§9-1 (Konkurranseforbud)

Medlem av NKF og medlem av organisasjonsledd tilknyttet NKF har ikke rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom medlemskap eller i samarbeid med andre organisasjoner.

 

Med konkurrerende virksomhet menes her organisert idrettsutøvelse eller idrettsadministrasjon når virksomheten samtidig utøves av NKF.

 

§9-2 (Startberettigelse)

For å kunne delta på nasjonale stevner kreves medlemskap i en klubb tilsluttet NKF. I tillegg skal man være medlem av klubben i minst en (1) måned før den aktuelle konkurransen.

 

For utenlandske statsborgere kreves seks (6) måneders medlemskap i en klubb tilsluttet NKF. For å kunne stille på Norgesmesterskapet (NM) må utenlandske statsborgere i tillegg legitimeres permanent arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Dette gjelder ikke for statsborgere fra de andre nordiske landene.

 

Forbundsstyret kan etter ønske invitere utenlandske statsborgere til å delta i nasjonale mesterskap, dog ikke Norgesmesterskap.

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR KLUBBNAVN

 

 

  • § K1. Alle navn som ikke strider mot disse retningslinjene er tillatt som navn på klubber opptatt som medlem i NKF.
  • § K2. Navn som ikke er tillatt:
  • § K2.1 Navn som allerede er i bruk av klubb tilsluttet NKF
  • § K2.2 Navn på avdøde eller nå-levende personer.
  • § K2.3 Fylkes- eller landsdelsnavn. Med landsdel forstås her en større del av eller et område lik eller større enn fylket der klubben hører hjemme.
  • § K2.4 Sjikanerende, diskriminerende og blasfemiske navn.
  • § K2.5 Utenlandske navn når navnet ikke har noe direkte tilknytning til idretten som klubben skal drive, eller til nasjonalt eller etnisk bakgrunn til klubbens medlemmer.
  • § K3. Godkjenning av navn foretas av forbundsstyr

 

 

 

HOVEDSPONSOR: