IFBB NORWAY

NBFF - NORGES BODYBUILDING- OG FITNESSFORBUND

The Norwegian Bodybuilding & Fitness Federation

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

LOVVERK

for Norges Kroppsbygger & Fitnessforbund

 

Innhold:

 

 

------

 

KAPITTEL 8: AVTALER MELLOM IDRETTEN OG NÆRINGSLIVET

 

§8-1 (Formål)

Som avtalepartner skal idretten ta vare på sin frie stilling. Ingen avtaler kan inneholde bestemmelser som bryter med idrettens etiske grunnlag, eller som er egnet til å skade idrettens anseelse.

 

§8-2 (Forbud mot avtaler som i hovedsak begunstiger andre)

Det er ikke adgang til å inngå avtaler med næringslivet hvis det økonomiske utbyttet i hovedsak tilfaller andre.

 

§8-3 (Idrettens forpliktelser overfor næringslivet)

Den som inngår samarbeidsavtale står avsvarlig for alle forpliktelser; herunder økonomiske som avtalen pålegger og disse må innfris. I avtaler som forutsetter at utøvere medvirker, må det gjøres oppmerksom på vedkommendes rett til å ta forbehold, jfr. §8-4.

 

§8-4 (Utøverens forbeholdsrett)

Utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i reklame – eller annen markedsføringsmessig sammenheng dersom medvirkning vil stride mot dennes etiske eller moralske overbevisning, eller gjelder reklame for konkurrenter til eget eller arbeidsgiverens virksomhet. Dersom det oppstår tvil om utøverens overbevisning oppfyller kravene i første punktum, avgjøres dette av forbundsstyret.

 

§8-5 (Valgbarhet. Inhabilitet)

Sponsor og sponsoransvarlige, er son medlemmer valgbare til tillitsverv. Om inhabilitet gjelder lov i §2-7.

 

§8-6 (Reklamens utforming mv.)

Det må vises varsomhet med reklamens omfang, slik at den ikke virker forstyrrende eller skjemmende.

 

§8-7 (Andre samarbeidsavtaler)

Ved inngåelse av samarbeidsavtaler om bingo/lotteri, messe/utstillingsarrangementer, trykksakproduksjon mv. må idretten, eventuelt sammen med næringslivets representant, alltid stå som ansvarlig arrangør av den aktuelle aktivitet. Ingen samarbeidsavtale kan gi den tekniske arrangør rett til utad å opptre på idrettens vegne.

 

Den som inngår avtale som nevnt i første ledd må ha fullstendig og løpende adgang til alle regnskap og kontroll med alle forretningsmessige aktiviteter som avtalen forutsetter gjennomført.

 

§8-8 (Forbundsstyrets kontroll)

Finner forbundsstyret at en avtale som gjelder forholdet idretten og næringslivet har stor prinsipiell betydning, kan det selv ta opp avtalen kreve den oversendt til behandling / overprøving.

 

 

HOVEDSPONSOR: