IFBB NORWAY

NBFF - NORGES BODYBUILDING- OG FITNESSFORBUND

The Norwegian Bodybuilding & Fitness Federation

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

LOVVERK

for Norges Kroppsbygger & Fitnessforbund

 

Innhold:

 

 

------

KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§1-1 (NKF. Lovens virkeområder)

Norges Kroppsbygger- og Fitnessforbund (NKF) er en fellesorganisasjon for kroppsbygger- og fitnesssporten i Norge. NKF er tilsluttet International Federation of Bodybuilders (IFBB). Denne lov gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under NKF.

 

§1-2 (Formål)

NKF skal arbeide for at landets befolkning gis mulighet til å utøve kroppsbygging og fitness i sunne former. NKF skal ved sin virksomhet bidra til å bedre befolkningens helse og trivsel. NKF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon.

 

§1-3 (Virkemidler)

NKF's formål søkes nådd gjennom samarbeid mellom klubber og medlemmer og med offentlige myndigheter, næringslivet og organisasjoner utenfor idretten. På det grunnlag som gjelder for idretten nasjonalt, samarbeider NKF med tilsvarende organisasjoner i andre land.

 

§1-4 (Medlemmer)

Medlemmer av NKF skal være tilsluttet en godkjent klubb. Med klubb menes selveiende og frittstående klubb med utelukkende personlige medlemmer. Klubben må ha til formål å drive idrett og forplikte seg til å overholde NKF’s lover og bestemmelser, jfr. §2.2.

 

§1-5 (Samarbeid med annet lag)

En klubb kan samarbeide med andre foreninger, selskap og stiftelser. Samarbeidsavtaler som innebærer at klubben forplikter seg til helt eller delvis å overdra administrasjonen, markedsføring mv. av klubben og/eller dens medlemmer og lignende forretningsdrift, må i tilfelle forelegges til NKF til godkjennelse. Det kan stilles vilkår for godkjennelsen.

 

§1-6 (Søknad om medlemskap)

Klubbs søknad om medlemskap sendes forbundsstyret. Forbundsstyret treffer avgjørelse om opptak og godkjenning av navn.

 

Klubb som søker opptak i NKF må forplikte seg til å bruke NKF’s lovnorm.

 

Opptakssøkende er forpliktet til å bruke navn som er i samsvar med retningslinjer for navn på klubber vedtatt av forbundsstyret.

 

§1-7 (Kontigent)

Medlemmets kontigent til NKF fastsettes på forbundstinget. Medlemmets kontigent til egen klubb fastsettes av klubben selv. Kontigenter gjelder fra 1/1 - 31/12.

 

§1-8 (Regnskap)

NKF's regnskapsår regnes fra 1. januar til 31. desember. NKF's regnskapsbestemmelser gjelder for alle organisasjonsledd tilknyttet NKF.

HOVEDSPONSOR: