IFBB NORWAY

NKF - NORGES KROPPSBYGGER- OG FITNESSFORBUND

The Norwegian Bodybuilder & Fitness Federation

NKF'S REGLER

 

Gjeldene fra 1. januar 2016

 

Det gjøres oppmerksom på at utøvere må kvalifisere seg i den klassen man akter å stille i internasjonalt. Dette betyr for eksempel at en utøver som kvalifiserer seg i en master klasse må stille i en internasjonal master klasse. Ønsker utøver å stille internasjonalt i en senior klasse, må utøver kvalifisere seg i en senior klasse.

I tillegg vil det være mulighet for en utøver som kvalifiserer seg i en senior klasse, til å stille i en master eller junior klasse internasjonalt.

 

UTTAKSKRITERIER

FOR INTERNASJONALE KONKURRANSER:

 

INTERNASJONALE MESTERSKAP:

Oslo Grand Prix skal gjelde som uttakningsstevne for EM samme året, eventuelt for VM hvis denne skulle gå før Norgesmesterskapet samme året.

Norgesmesterskapet skal gjelde som uttakningsstevne for VM samme året.

 

Uttak skjer ved at klassevinnere kan stille i en Overall runde som også er uttaks runde der landslaget vil ble valgt ut. De topp 3 plassene i denne runden (Overall) vil bli vurdert. Våre internasjonale dommere skal sitte i dommerpanelet.

Klassevinnere i Junior og Master klassene på NM vil få mulighet til å delta i Overall runden. Om de får en topp 3 plass kan de bli vurdert til uttak også for senior klasser.

 

Forhåndsuttak kan bevilges ved spesielle tilfeller, for eksempel der EM eller VM finner sted før våres uttaks konkurranser. Ved internasjonale mesterskap som går før eller samme helg som OGP eller NM må utøvere søke på forhånd, og søknad må sendes 3 måneder før den aktuelle konkurransen skal finne sted.

 

De som oppnår en finaleplass på EM og/eller VM kan søke om videre deltagelse i EM/VM uten å måtte kvalifisere seg gjennom OGP eller NM, og dette gjelder i 2 år fra datoen ved opnådd finaleplass. Formen skal vurderes og bekreftes på forhånd, enten ved at de stiller i en konkurranse i Norge før gjeldene mesterskap, eller at de viser seg for NKF’s representanter ved en av våre konkurranser (OGP eller NM). Når dette ikke er mulig, kan utøveren eventuelt vise seg frem til NKF’s representanter for vurdering på annen tidspunkt avtalt på forhånd med styret.

 

Påmeldinger til internasjonale mesterskap skjer samlet gjennom NKF v/Jane.

*********************************************

 

OBS!

Vi gjør oppmerksom på at ved konkurranser i Norge vil det ikke settes opp alle klasser i alle grener som er beskrevet i IFBB's reglement, men heller tilpasser klassene til våre utøvere etter behov, og til vår tidsramme for konkurransen.

Dette er vanlig praksis for nasjonale forbund.

 

*********************************************

 

NORDISK MESTERSKAP:

Norgesmesterskap gjelder som uttakningsstevne for Nordisk Mesterskap. Deltagere vil bli valgt ut på NM samme året. Topp 3 i Overall vil få dekket alle eller deler av kostnadene. Plass nr 4,5,6 i Overall runden kan få tilbud om å representere Norge, men må betale alle kostnadene selv.

 

ANDRE INTERNASJONALE KONKURRANSER (nytt fra februar 2017):

For å søke deltagelse i andre internasjonale konkurranser (det vil si ikke mesterskap) skal man ha en topp 6 plassering fra OGP eller NM fra og med OGP 2017. Denne kvalifiseringen gjelder for 2 år fra kvalifiseringsdatoen. Utøveren SKAL kvalifisere seg i den klassen de akter å stille i internasjonalt.

 

Utøver kan velge ut en sesong der de ønsker å konkurrere internasjonalt. Dersom de oppnår en finaleplass internasjonalt vil dette kvalifisere for videre internasjonal deltagelse. Dersom en finaleplass ikke oppnåes må utøveren kvalifisere seg på nytt ved OGP eller NM.

 

En sesong er å regne fra januar til juli for vårseseong, og fra august til desember for høstsesong.

 

Alle påmeldinger til internasjonale konkurranser skal gå gjennom NKF v/Jane, etter at utøveren har sendt søknad og fått sin deltakelse godkjent av NKF.

Søknader sendes til: tone@nkf-ifbb.no

 

ØKONOMISK STØTTE

NORDISK MESTERSKAP:

NKF vil dekke all eller deler av utgiftene for de av topp 3 plassene fra Overall på NM som blir uttatt som deltagere til Nordisk Mesterskap. Uttatte utøvere med plassene 4 – 6 på Overall i NM må dekke alle utgifter selv.

NKF stiller med egne delegater til Nordisk Mesterskap.

 

INTERANASJONALE MESTERSKAP:

NKF vil dekke en del av utgiftene for EM og VM deltagelse, men egenandel vil kunne tilkomme. NKF stiller med egne delegater til internasjonale mesterskap.

 

ANDRE INTERNASJONALE KONKURRANSER:

For deltagelse i Arnold Classic og andre internasjonale stevner må alle kostnader dekkes i sin helhet av den enkelte utøver samt at utøveren har ansvar for alle bestillinger osv i forbindelse med konkurransen. I tillegg reiser utøveren på eget ansvar.

 

SØKNAD AV PROFF-KORT I IFBB

Utøveren må ha oppnådd følgende kriterier for å kunne søke:

  • *1. plass, det vil si klassevinner på EM / VM (mesterskap)

OG / ENTEN

  • *1 x Overall vinner på Arnold Classic, Olympia Amatuer, Diamond Cup eller annen internasjonal konkurranse der PRO CARD kan tilbys overall vinnere - såkalt Pro Qualifier

ELLER

  • *2 x 1. plass, det vil klassevinner på Arnold Classic, Olympia Amatuer, Diamond Cup eller annen Pro Qualifier

 

  • For å kunne gi grunnlag for å søke proff kort må klassene bestå av minst 15 utøvere.
  • Ved Arnold Classic og Olympia Amateur skal utøveren stille i den konkurranse som gjelder for sin verdensdel, for eksempel Arnold Classic Europe osv, med mindre IFBB åpner for deltagelse fra andre land.
  • Alle søknader må gå gjennom utøverens nasjonale forbund.

 

 

Alle søknader må sendes til NKF v/Jane på jane@nkf-ifbb.no

Disse kriterier er bestemt av IFBB, derfor søknader på annet grunnlag vil ikke kunne sendes da det vil medføre avslag.