IFBB NORWAY

NBFF - NORGES BODYBUILDING- OG FITNESSFORBUND

The Norwegian Bodybuilding & Fitness Federation

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

LOVER & REGLER

Her vil dere finne NKF's lovverk i sin helhet.

Lovverket skal være oppdatert etter hvert Forbundsting.

 

Forslag til endring av lover må sendes inn skriftlig som forslag til Forbundstinget, som finner sted i februar-mars hvert år.

 

Alle klubber mottar hvert år en innkalling til Forbundstinget, og står fritt til å sende inn forslag.

 

Forslagene vil da bli behandlet på Forbundstinget.

 

Forslag som innebærer endring av lov kan ikke behandles på Forbundstinget uten at det er meldt til Forbundsstyret på forhånd og er dermed en del av agendaen.

 

 

 

 

 

HOVEDSPONSOR: