NORGES KROPPSBYGGER- OG FITNESSFORBUND

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

Godkjente klubber:

 

Liste over godkjente klubber kan lastes ned her >>

(Oppdatering pågår)

 

Ønsker du å bytte klubb:

Overgang til ny klubb kan skje uten karantene i månedene Januar og Februar.

Overgang i resten av perioden ilegges 3 måneders karantene.

 

Klubbavgift:

Klubbene bestemmer selv størrelsen på en eventuelt klubbavgift.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Slik starter du en klubb:

 

For å kunne registreres som klubb, trenger vi følgende informasjon:

 

 • Klubbens navn (navnet må godkjennes av NKF)
 • Adresse og postnummer
 • E-post adresse (den som skal publiseres på nett)
 • Navn på klubbens kontaktperson (formann), samt tilhørende kontaktinfo
 • Navn på klubbens kasserer
 • Navn, fødselsdato, privatadresse og telefon til alle klubbens medlemmer
 • I tillegg må minimum 5 stk ha betalt før klubben godkjennes.

 

Når klubben er registrert, vil dere få info om rettigheter ved Forbundstinget.

Når relevant informasjon blir sendt ut til klubben, er det klubbens ansvar å videreformidle informasjonen til sine medlemmer.

 

Send inn klubbinfo til Kim Alvarstein på kim@nkf-ifbb.no

--------------------------------------------------------

RETNINGSLINJER FOR KLUBBNAVN

 

 • § K1. Alle navn som ikke strider mot disse retningslinjene er tillatt som navn på klubber opptatt som medlem i NKF.
 • § K2. Navn som ikke er tillatt:
 • § K2.1 Navn som allerede er i bruk av klubb tilsluttet NKF
 • § K2.2 Navn på avdøde eller nå-levende personer.
 • § K2.3 Fylkes- eller landsdelsnavn. Med landsdel forstås her en større del av eller et område lik eller større enn fylket der klubben hører hjemme.
 • § K2.4 Sjikanerende, diskriminerende og blasfemiske navn.
 • § K2.5 Utenlandske navn når navnet ikke har noe direkte tilknytning til idretten som klubben skal drive, eller til nasjonalt eller etnisk bakgrunn til klubbens medlemmer.
 • § K3. Godkjenning av navn foretas av forbundsstyr