NORGES KROPPSBYGGER- OG FITNESSFORBUND

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

Medlemskap i NKF:

 

  • Du kan være medlem uten å konkurrere.

Vi verdsetter alle støttemedlemskap.

  • For å konkurrere i fitness eller kroppsbygging må du være tilknyttet en klubb som er godkjent av NKF og ha gyldig medlemskap.
  • For at et medlemskap skal være gyldig, må innmelding og betaling av medlemskap i NKF skje minimum 1 måned før gjeldene konkurranse.

 

 

Årsavgift for medlemskap i NKF - pris kr: 600,-

Alle nye som enten skal konkurrere eller ønsker medlemskap i NKF, bes om å bruke følgende registreringslink for medlemskap:

https://nkf.regweb.no/membershipform/

 

Fra høsten 2017:

•Dersom en utøver som er medlem av IFBB gjennom medlemskap i sitt nasjonale forbund, i dette tilfelle NKF, melder seg ut for så å stille i annet forbund, for så å ønske seg tilbake til nasjonal forbund vil følgende straff være gjeldende:

-Dersom man melder seg inn på nytt må man avlegge negativ dopingprøve samt betale en bot der summen bestemmes av NKF

-I tillegg kan man få straff i form av livstidsutestengelse dersom man på nytt melder seg ut av IFBB affiliert forbund, for eksempel sitt nasjonale forbund, fordi det ikke er åpnet for muligheten for annengangs innmelding.