NORGES KROPPSBYGGER- OG FITNESSFORBUND

 

(SIDEN ER UNDER OMLEGGING)

Kategorier i NKF & IFBB:

 

 

Vi gjør oppmerksom på at beskrivelsene hos IFBB inkluderer alle klasser i alle kategorier som finnes. NKF inkluderer dog IKKE alle klasser i sine konkurranser.