NORGES KROPPSBYGGER- OG FITNESSFORBUND

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

Fitness og Classic Bodybuilding er med i 1.European Games i Baku

Det er et spennende steg videre. Vi satser på noen norske deltagere i 2017!

 

Rapport fra den Europeiske kongressen 2014

Alle forbund må vise forsiktighet i bruk av IFBB’s logo og bruk av ”IFBB”. Vi skal ikke bruke det i forbindelse med vårt forbundsnavn, men må heller skrive ”affiliated to IFBB” eller ”member of IFBB”. Dette fordi alle dopingtester som blir utført hos medlemmene uavhengig av IFBB i de ulike land, registreres på IFBB når man bruker det i logo’en/navnet sitt. Dette har ført til at mange positive tester har blitt registrert på IFBB (opp til 50% istedenfor 6% som er det faktiske antall positive tester fra de utført av selve IFBB), også et saksmål. Det er heller ikke lov å bruke IFBB’s logo på diplom osv.

Som et ledd i arbeidet for å innføre kroppsbygging i OL, skal IFBB delta på European Games 2015 og World Beach Games 2015. Alle utøvere som skal delta på disse konkurransene skal testes på forhånd, og det negative resultatet må foreligge maks 30 dager i forkant av konkurransen.

Det er ønskelig at alle Forbund skal etablere en relasjon til IOC i de respektive land.

VM for CBB skal gå i Spania, Benidorm, i år.

Man skal bruke den Arnold Classic som er tiltenkt for deres verdensdelen, for Norges del vil dette bli AC Europa.

Internasjonale konkurranser – dvs der utøvere fra 2 eller flere land deltar - som avholdes i hvert enkelt land skal søke om sanksjon fra IFBB og betale sanction fee til IFBB.

Det minnes om at påmeldingsfrister til konkurransene må overholdes.

Mr Olympia Amateeur i Russland til høsten er nå åpen for alle europeiske land.

Alle land må inkludere ordet ’Fitness’ i forbundsnavnet.

Det hadde også blitt behandlet flere forslag som hadde kommet inn til Executive Council møtet fra januar i år:

Å innføre vekt/høyde begrensninger for WP

-- IFBB skal se på gjennomsnittsvekten for utøverne i løpet av dette året for å se hvor slike begrensninger bør ligge.

Å ha 2 klasser i Bikini Fitness Junior kategori (-/+ 163cm)

-- Dette ble godkjent for å fremme på verdenskongressen til høsten.

I tillegg var det foreslått å erstatte Fitness med noe de kalte for Rythem Fitness for å åpne for at andre enn avgåtte turnere kan være med. De ble bestemt at det skal diskuteres videre om å endre reglene på dagens fitness konkurranse med hensyn til Friprogrammet.