NORGES KROPPSBYGGER- OG FITNESSFORBUND

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

 

 

**************************

Dato publisert:

 

IFBB har bestemt at T-walk skal nå erstattes med I-walk.

 

Her er reglene for I-walk:

 

De topp 6 finalistene vil bli ropt opp på scenen en om gangen og i nummer-rekkefølge. Utøveren skal gå frem på scenen og utføre sin I-walk på følgende måte:

 

  • Utøveren vil gå til midten av scenen, stoppe på krysset, og deretter utføre fire (4) ulike valgfrie positurer.
  • Utøveren vil deretter gå i line-up bakerst på scenen mens de øvrige finalistene utfører sine I-walk.

 

***************************

Dato publisert:

 

Nordisk Mesterskap vil bli arrangert ved Alingsås i Sverige i 3 år fremover.

Uttak på NM!

 

****************************

April 2016

Vi har merket at ved konkurransene nå på vårparten 2016 var det veldig mange Bikini Fitness utøvere som viste frem bikini'er som ble bemerket at måtte strekkes og limes samt en del som måtte sys på en bånd før konkurranse dagen, for å kunne møte reglementet på hvor stor bikini'en skal være. Noen bikini'er var rett og slett for smale foran, og derfor strider imot NKF/IFBB sine regler for hvordan bikinier skal være størrelsesmessig, og hva som anses å være anstendig. Disse ble ikke godkjent.

Alle Bikini Fitness utøvere må derfor ta ansvar for at de har riktig størrelse på sine bikinier, og at de gir en god dekning foran, samt dekker 1/3 av baken.

Utøvere som ikke etterkomme reglementet risikerer å ikke få godkjent sin bikini!

 

****************************

Info Januar 2016:

I forbindelse med åretsForbundsting, har NKF arrangert kurs-helg for sine medlemmer! Det ble på lørdag holdt kurs for å bli sertfisert IFBB coach, og det ble holdt et anti-doping seminar på morgenen søndag før det årlige Forbundsting på ettermiddagen. Refereat fra anti-doping seminaret kommer.

 

****************************

Info Oktober 2015

Dopingkontroller ble utført under NM i Fitness og Kroppsbygging på Chateu Neuf 26.-27. sept. Prøveresultater sendes direkte fra Antidoping Norge til IFBB. NKF mottar kopi. ADN rapporterte også at enkelte utøvere nektet å la seg teste. Slik NKF foreløpig forstår det, skal nektelser etter WADAs antidopingregler, paragraf 2.3, behandles som en positiv prøve. Involverte utøvere vil informeres.

 

Ifølge tillatelse fra IFBB kan Antidoping Norge foreta kontroller under NKF arrangerte konkurranser i Norge frem til og med desember 2016.

Hvordan ting vil gjøres etter den tid, må NKF finne en løsning på.

 

****************************

Info September 2015

Informasjon om samtaler med Antidoping Norge

NKF har nylig hatt møte med Antidoping Norge (ADN) vedrørende fremtidig testing på IFBBs stevner i Norge. Bakgrunnen for møtet var at ADN fra IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness) er gitt tillatelse til å teste utøvere på våre norske stevner. NKF ba som følge av denne tillatelsen om et møte med ADN for å høre deres tanker rundt de kommende dopinkontroller, samt for å informere ADN om vår organisasjon og virksomhet.

 

Foreløpig tidsbegrenset

ADN har informert oss om at de har fått økonomisk støtte av det offentlige til å foreta dopingkontroller spesifikt innenfor Fitnessgrenene og Kroppsbygging. Testene vil kunne foretas uanmeldt på alle NKF-arrangerte konkurranser. Foreløpig er dette begrenset til og med desember 2016.

 

ADN ønsker et mer formelt samarbeid med NKF også etter dette tidsrommet. Primært for å være behjelpelig med å forebygge dopingbruk, samt bistå med kontroller i og utenfor konkurranse. Dette har NKF ennå ikke tatt stilling til, da det bl.a. er en del økonomiske vurderinger som må legges til grunn før en kan avgjøre det. I høstens stevner gjøres ikke annet fra NKF sin side enn at det settes av egnet prøvetagningsfasiliteter slik at eventuelle tester kan foretas i ordnede former.

 

NKFs og IFBBs lover og regler

NKFs antidoping regler er å finne i det komplette regelverket som finnes på vårt nettside. NKF oppfordrer alle medlemmer til å ta en titt på vår Antidoping side med aktuelle linker. Det er enhver utøvers ansvar å vite hvilke medikamenter eller andre midler som er ulovlige å bruke i og utenfor konkurranse.l

Mer utfyllende regler fra IFBB-internasjonalt vedrørende forbud mot bruk av dopingpreparater på WADAS forbudsliste for dopingmidler finnes her: http://www.ifbb.com/anti-doping-rules/.

 

WADAs forbudsliste: http://www.wada-ama.org/en/

 

***********************************************

Mai 2015 - Informasjonsskriv til klubbledere i klubber tilknyttet NKF -

 

Hei alle sammen!

 

Undertegnede har fått rollen som klubbkontakt i NKF. Min hovedoppgave vil da å sørge for bedre informasjonsflyt ut til klubbene, samt være et bindeledd mellom klubbledere og styret i NKF dersom dere har forslag, tilbakemeldinger eller klager å komme med som dere ønsker å få behandlet av NKF.

 

Måten jeg ønsker å gjøre dette på er:

1. Å sende ut et nyhetsbrev til dere klubbledere etter hvert styremøte i NKF, der dere blir informert om relevante saker. All offisiell informasjon ut fra NKF vil gå på mail til klubbledere, og bli publisert på våre hjemmesider.

 

2. Å opprette en facebook-gruppe der dere kan komme med kortere forespørsler eller kommentarer. Her vil det være lav terskel for hva dere kan spørre om. Gruppen heter Klubbledere NKF. NB: Kun de som står oppført som klubbleder i NKF sine registre eller den som blir utnevnt som stedfortreder av klubbleder vil få tilgang til denne gruppen. Dette vil ikke være et offisielt kommunikasjonsmiddel, men et verktøy for å få raske svar på saker en lurer på.

 

Her følger en oversikt over saker som ble diskutert på forrige styremøte i NKF:

1. Dommerkomiteen skal forsøke å utarbeide et kurs for de som ønsker å prøvedømme før neste sesong. Dette kurset vil da kunne telle som én godkjent prøvedømming, dersom avsluttende prøve bestås. Kurset vil være kostnadsfritt, men deltagere må bekoste kost og losji selv.

Nærmere sted og dato vil komme så snart det er klart. Klubbledere må da være forberedt på å melde tilbake en rangert liste over interesserte, da det er begrenset antall plasser.

 

2. Ang. fremtidig landslagsuttak har styret mottatt et forslag til hvordan dette kan gjennomføres for å få sammenlignet de klassene som er inkludert i EM/VM/Nordisk, men som ikke er en del av uttaksstevnet.

Forslaget innebærer at alle klassene i en gren er samlet på scenen samtidig for premieutdeling (slik det gjøres på Loaded Cup). Deretter vil de klassene det kan tas ut deltagere til på landslaget bli kalt frem til sammenligning. Da vil henholdsvis junior, master og evt. Høydeklasser det skal tas ut til, men som ikke er en del av stevnet bli tatt ut. Dommerne vil da rangere utøverne i hver av disse klassene, samt sette en stjerne ved de som de mener er god nok til å representere Norge internasjonalt. Etter å ha sett dette opp i mot rammer fra styret er vi da sikret at de beste i hver klasse vil bli send til EM/VM/Nordisk.

 

Styret ønsker tilbakemeldinger på dette forslaget fra klubbledere. Disse kan sendes til undertegnede.

3. Kaliber Gym FKK har fått godkjent å arrangere stevne sanksjonert av NKF i forkant av Oslo Grand Prix våren 2016. Dato vil bli offentliggjort så snart det er klart.

 

4. Påmeldinger, overganger og innmeldinger SKAL i fremtiden gjøres av klubbleder. Medlemsansvarlig i NKF mottar ekstremt mange henvendelser fra enkeltpersoner slik det er i dag.

Derfor skal klubbleder komme med disse henvendelsene. Klubbleder skal sende liste i excel-format med Navn, adresse, fødselsnr, e-post, og telefonnummer med alle medlemmene i sin klubb.

Påmeldinger til konkurranser skal også gjøres på samme måte. Frem til nå har medlemsansvarlig vært snill med å ta i mot betaling av årslisenser helt frem til stevner. Frem til nå vil de som ikke overholder frist for innbetalt årslisens i forkant av konkurranser få et straffegebyr på 1000,-

 

5. Påmeldinger til internasjonale konkurranser. Dette skal gjøres ved å sende en e-post med: Navn, adresse, fødselsnr, e-post, og telefonnummer, hvilket stevne og hvilken kategori en ønsker å melde seg på, samt hvilket resultat en har kvalifisert seg gjennom (Topp 6-plassering fra NM eller OGP). Denne e-posten skal sendes til tone@nkf-ifbb.no.

NB: En må oppnå kvalifisering i den samme kategorien som en søker om internasjonal deltakelse i.

 

6. NM 2015 skal gjennomføres på Chateau Neuf den 27. og 28. september. Konserthuset var ikke mulig denne gangen, og av hensyn til plassering av nordisk måtte det bli denne datoen. Beklageligvis krasjet det denne gangen med Arnold Classic Europe, men det er nok av andre internasjonale stevner en kan konkurrere i.

 

7. Henvendelser til president i NKF. Presidenten får ekstremt mange henvendelser gjennom uoffisielle kanaler, slik som facebook, og bruker mye tid på å besvare disse. Det vil hun ikke ha kapasitet til å gjøre i fremtiden, så NKF ber om at alle henvendelser kommer per e-post. Mindre spørsmål kan også stilles i klubbleder-gruppe på facebook.

 

8. Nordisk Mesterskap 2015 arrangeres samtidig som Nicole Wilkins Championship og Nordic Pro i Finland 10.-11. oktober.

 

Mvh

Thomas H. Thoresen

Klubbkontakt

Norges Kroppsbygger- og fitnessforbund

thomas@nkf-ibb.no